همه ی ما یه دردهای داریم که فقط مال خودمونه اصلن درموردش نمیتونم با کسی حرف بزنیم..هیچ حتی یک کلام..