داره با قاشق یه چیزیو میخوره
رنگ موهاشم رو هم دوست دارم
میگه دامادشون انداخته
خدا عالمه !
ولی در کل باید گفت :
آخه من قربون هیکلت برم، اگه هر نیگاه بخواد این جوری آتیش بزنه، پس بایست تمام دنیا تا حالا سوخته باشه