یک خنده‌ی گرم تو،برای ارگـاسم تمام ثانیه‌های سرد مزاج من، کافی‌ست