دلم یک دوربین می خواد که فقط عکس بندازه - نه نشون بده و نه بشه چاپ کرد - فقط بندازه