خودت هم که نباشی
باز هم یاد و خاطره‌ات
در تخت‌خوابم
سبــــــز است شاید هم قرمز !