می شود چشم هایت را چند روزی به من قرض بدهی؟
می خواهم دنیا را از دید تو ببینم
پی نوشت: بچه های بی سواد آدم با شراب نئشه نمی شه، مست می شه!
پی نوشت: من هنوز هم نمی دونم به چه چیزی معتادم، لطفا سوال نفرمایید!