سینه های تو شاید
اما قلب من
بیش از این بزرگتر نمی شود
دلم برایت تنگ است


پی نوشت : سلیکون هم چیز خوبی است ! هم زیباست هم حس دارد