برای ابراز علاقه منتظر لحظه‌ی مناسب نباش، وقتش همین الان است