یه روزی بی اجازه
میدم یه بنای خوب، واسم خدا بسازه
یه لات بی سر و پا
با قلب و چشم سیا
یه کسی که بتونه کارمو خوب بسازه