یه ایده تبلیغاتی دارم که همینجوری مفت و مجانی در اختیارکاندیداهای انتخابات آتی میگذارم و اون اینکه برای کسب رای گالنهای چهارلیتری بنزین بدن به مردم، طرف تا دیروز مدافع سینه چاک روحانی بود الآن قیمت بنزین رو دیده فی الفور تبدیل شده به دشمن خونی روحانی و نظام و چه بسا کل حاکمان خاورمیانه ! این ثابت می کنه مقوله بنزین ازهمه چیز حتی آزادی احزاب آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی مهمتره !