این عکس فقط دو توضیح داره :
ایرانیان هات ترین انسانهای روی زمین هستند که حتی دیدن این مانکن های پلاستیکی هم برایشان خطریه
مسئولین ایران دارای  قوی ترین فانتزیهای ممکن هستند !