از اول شلوغي هاي سوريه هر بار كه اخبار تلويزيون ايران رو نگاه مي كنم ميگه ارتش سوريه درحال پيش روي است و فيلان موندم چرا تا حالا به قطب شمال نرسيده اين ارتش سوريه ؟