شب‌هایی هست که یک غریبه‌هایی می‌آیند و یکهو جلویت را می‌گیرند یک غریبه‌های دوست‌داشتنی‌ای، که چاره‌ای نداری، مجبوری می‌فهمید؟ از آن دچارهای خوب...