با توجه به  مذاکرات اخیر ایران با آژانس وتاثیر به سزایی که این گفتگو بر نرخ ارز داشته اکیدا از هموطنان عزیز میخام که روزی دو سه ساعت با آژانس محلشون مذاکره کنند بلکم بتونیم دلار رو به ۸۰۰ تومن برسونیم .