البته این ارزشی ها که دارن میگن صفحه عاقا لایک خورده و محبوبه از این نکته غافل نشن که صفحه فیس بوک عاغا تازه نصف شوشول فرنود لایک خوردن