کشته ها و تلفات این کاروانهای راهیان نور دیگه چیزی نمونده به تعداد کشته های جنگ برسه !