جامعه مجازی نگران حال موسوی هستش و دربدر لایکه برای سلامتیش و حکومت هم نگران غیر متعهدها و جامعه واقعی هم که تو صف تماشای کلاه قرمزی و بچه ننه! خدائیش تقسیم وظایف رو حال میکنید ؟