میدونی تفاوت زیادی هست بین فهمیدن و درک کردن ! الان تو اینو فهمیدی یا درکش کردی مثلا؟