در کل دوران دبستان و راهنمایی و دبیرستان یکی از ترس ناک ترین جملات،این بود که "یه برگه از کیفتون بیارید بیرون"