تو زندگی یه لحظه هایی پیش میاد که میمونی تیرِ آخرو زدی یا خوردی، و این دقیقن همون چیزیه که اصلن مهم نیست .ذهنت با ساختن این سوال داره تو رو از موضوع اصلی که به غا رفته شدن تورو ثابت می کنه منحرف می کنه محلش نذار و به ادامه بازی بپرداز !