به‌سلامتی اون‌ شبی که ازش تنها یه استکان خالی یادگار مونده...