الان سئوالی هم که برام پیش اومده اینه که هنوز آدمی هست که فکر کنه محمد رضا گلزار باحاله یا خوب بازی می کنه ؟