یکی دیگه از فانتزیهام هم اینه برگشتم ایران برم بالا پشت بوم خونمون و تو کانال کولر آواز بخونم . عجالتا تو دستگاه ماهور مثلا !