رئیس دانشگاه آزاد (واحد تنب کوچک) از شروع کلاس‌های ترم جاری در اوایل خردادماه خبر داد.