در خبرها اومده بود که حسین رضا زاده در اقدامی خود جوش ، جایزه اصغر فرهادی را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد! راسته یا اینم فتوشاپه؟