چرادخترا حس مي‌كنن كه موقع رقصيدن با يه پسر توي مهموني حتماً بايد يه لبخند مليح به پهناي اسب تمام وقت رو لبشون باشه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب