چرا پسره معمولاً وقتي تصادف مي‌كنه كه ماشين رو تازه از كارواش گرفته و دوست دخترش هم بغل دست‌ش نشسته؟ #سئوالات ایرانی بی جواب