حالا نخندید ها ولی من دوران نوجوانیم میرفتم دهات مادربزرگم اینا مداحی میکردم