چرا دختره فكر مي‌كنه اگه تو اولين بوسه با پسره نقش آجر يا جسد وبازي كنه، اين خودبخود پاكدامني اش رو اثبات ‌مي‌كنه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب