چرا پسره اولين بار كه بايه دختري مي‌ره بیرون فقط ازرانندگیش و خاطرات سربازي و شيرينكاري‌هاش تو دانشگاه حرف مي‌زنه؟#سئوالات ایرانی بی جواب