معرفی نخبگان بسیج : بهش ماموریت داده بودن هرچی V روی دیوار‌های شهر دید شکل بستنی قیفی کنه، اما این که از “مرگ بر خامنه‌ای” شکل خرگوش بسازه خلاقیت خودش بود.