خارجی:
هوگو چاوز: «هزارتومان نذر امام رضا کرده بودم که شفا بگیرم!»
یک رفتگر وال‌استریت بسته‌ی پیشنهادی ایران را پیدا کرد.
هیاهوی نتانیاهو در سایت یاهو / یا ضامن آهو!
پلیس آنتیگوا و باربودا از معترضان با چای و شیرینی استقبال کرد.