فرهنگی:
پایان جشنواره‌ی امام رضا در مشهد / به بهترین امام رضاها جایزه تعلق گرفت.
بازگشت عزت الله ضرغامی به جنگل
سه کتاب از مجموعه‌ی «مرغدانی پرماجرا» روانه‌ی مرغ‌فروشی‌ها شد‬.
نماز جمعهء این هفته به امامت ایرانسل