مهمانپرست: «با تحریم بانک مرکزی، خودشان را تحریم کردند، چون اختلاس‌کنندگان به خارج می‌روند.»