حالا انتظار ندارم تتلو با دستور زبان فارسی آشنایی داشته باشه، ولی دیگه از هرکی بپرسی، می‌دونه “دوستت دارم” جمله است، نه کلمه!