اگه ورزشی به نام "سگ دو" جز مسابقات المپیک بود حتما ما ایرانیا هرسال طلاشو می گرفتیم