به سلامتی ناز قدمت
به سلامتی اون سرو قدت
اون دل از دل من بی خبرت
بی خبر از عاشق در به درت
به سلامتی اون چشم بلات که بنوشم من از اون ناز نگات
نوش نوشم کن ای تا که از یاد ببرم هر چه که هست


تو چه شبهایی که ساقی تو باشی همه رفتنی و باقی تو باشی
الهی تا قیامت زنده باشی بنوشم می که تو پاینده باشی