آدمها باید یه آغوشی داشته باشند برای وقتای بی پناهی شان که پناه ببرن بهش خب.