پرتغال خریدم اومدم بخورمش همش خونی بود !
لااقل روی این پرتقالا بنویسید کی پریود میشن 
 اییییش چندش