تقدیم به کسی که با تولدش ، تولدی دوباره به من داد


ميخواستم يه پست استثنايي راجع به عشق بزارم هرچقدر خواستم چيزي بنويسم با اينكه تو دلم پر حرف بود برات اما نتونستم بنويسم تازه اون لحظه فهميدم كه عشق گفتني نيست تا عاشق نشي نميتوني چيزي بفهمي عاشقي چيه بعضي وقتا فكر ميكنم كه آيا كسي مثل من هم وجود داره كه تو رو به اندازه من دوست داشته باشه ؟ بعضي وقتا تو اين فكر فرو ميرم كه تو چطور ميتوني انقدر خوب باشي بعضي وقتا كه از دستت عصبانی ميشم وقتي صداتو ميشنوم همه عصبانيتم از بين ميره بعضي وقتا كه خيلي ناراحتم با صداي تو همه غصه هام يادم ميره

تو چه كسي هستي ؟ فرشته اي‌ ؟ آره تو فرشته اي ! اما مگه فرشته ها روي زمين هم هستن ؟ هميشه تو قصه هاي بچه گانمون جاي فرشته ها رو تو آسمون ميدونستيم اما تو به من فهموندي كه فرشته ها فقط تو آسمون نيستن فرشته ها ميتونن تو هر لباسي و هر شكلي ظاهر بشن مهم اينه كه چه برداشتي از فرشته ها داشته باشي

فرشته ي من : تولدت مبارک دوستــــــــــــــــت دارم