صدای بارون رو دوس دارم ...تنها چیزیه که الان بهش حس خوبی دارم