تیپ امروزم پیرهن طوسی و شلوار سورمه ای شورت هم مارک دار مشکی ! گفتم که بدانی