فردا احمقانه ترین کار زندگی ام را انجام خواهم داد !
فردا قراره برم یه عروسی عکس بندازم ازشون و بعد براشون کلیپ بسازم !
تنها نکته ای که منو جذب این قرار داد مفتضحانه کرد اینه که عروس و داماد قراره کانورس بپوشن