تو هم یاد بگیر پس آغوشتو به غیر من برای هیچکی وا نکن
پی نوشت :
بچه و شانزده ساله و این حرفها هم نداریم