اگه من معتاد بشم لزوما بقول مامانم تو جوب که نمی میرم ؟ شاید هم یه روزی خودم رو کشتم اصلن هیچ بعید نیست از من با اینهمه آرزو.