اگر به لغتنامه  دهخدا و دیگر فرهنگهای زبان فارسی مراجعه کرده باشید حتما چیزی به اس موشکوله نخواهید دید ! موشکوله نامی است که نام من است این نام را عزیزی بر من گذاشته است همین و اینجا هم فعلا من با همین نام و عنوان مینویسم .