بهش میگم جای من یه هات شاکلات بخور میگه پولشو کی میده ! مملکته داریم ؟