ديدی يه موقع‌هايی يه حرفی می‌‌زنی بعد از شدت پشيمونی دلت می‌خواد می‌تونستی رو هوا بگيريش بچپونيش تو دهنت دوباره ؟
من دیشب اینطوری شدم