این دیوار، هيچگاه قرار نبود خانه تعلقاتم باشد
شاید بیشتر جولانگاه دغدغه های ذهنی و مشغولیتهای فکری ام بود و شایدهم چیزی فراتر از یک پروفایل ، و شاید هم بیشتر از خاطرات روزانه و تالمات روحی
هرچه بود اما تمام شد و حالا پروفایلی است مخروبه و متروکه
فیس بوک و اون یکی وبلاگم برای تا نمی دانم کی تعطیل شد .....
لعنت بر من اگر باز به کسی اعتماد کنم
....