این ذهن لعنتی از یه فنجون چای هم بدتره. فنجونو هی پر میکنی بعد سرازیر میکنی تو حلقت، این چیزایی که هر روز خالی میشه تو ذهنو کجا باید خالی کرد؟!